Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Home / Aktualności / Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

W tajemnicy Bożego Wcielenia obietnica się wypełnia,
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”
(J 3,16).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wspólnota św. Krzysztofa w Słupsku
życzy wszystkim,aby w tych dniach doświadczyli przychodzącego Chrystusa,
Jego miłości, pokoju i nadziei.
SNE Słupsk