Czas chwały

Home / Czas chwały

Czas chwały

Pragniemy powiedzieć kilka słów o tym szczególnym czasie, kiedy to stajemy przed Bogiem aby oddać mu cześć i chwałę, tak jak potrafimy i tak jak zachęca nas do tego Biblia. To Słowa samego Boga spisane przez proroków, apostołów uczą nas, że uwielbienie nie jest smutną i nudną modlitwą ale pełnym radości świętowaniem obecności Boga pośród nas.

W tym radosnym spotkaniu z naszym Stwórcą pragniemy oddawać Mu chwałę przez to , że do Niego przychodzimy i chcemy się z Nim spotkać a wzywa nas do tego werset z Psalmu 29,2 – „Przyznajcie Panu chwałę Jego Imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana”.

Bogu naszemu pragniemy oddawać chwałę przez modlitwę, która będzie się wyrażać w:

Uwielbieniu – Rz 15,9

 „oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: 
Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.”

Śpiewie

Ps 96,1- 2 – „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!”

Grze na instrumentach muzycznych

1Krn 16,9  – „Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda.”

Jdt 16,1 – „I mówiła Judyta: «Uderzcie w bębny na cześć mojego Boga, zagrajcie Panu na cymbałach, zanućcie Mu psalm i pieśń uwielbienia, wysławiajcie i wzywajcie Jego imię!”

Podnoszeniu rąk

Ps 134 – „Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim. Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana! Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, Ten, który uczynił niebo i ziemię!”

Klaskaniu

Ps 47,2 – „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym”

Tańcu

Wyj 15,20 – „Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki.”

Ps 149,3 – „Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze

Bóg zachęca nas, abyśmy w czasie uwielbienia modlili się tak jak podpowiada nam Duch Święty i abyśmy byli w tej modlitwie wolni, jeśli przedstawione formy uwielbienia nie są w twoim charakterze – to możesz też klęczeć lub stać, modlić się w ciszy lub w inny sposób wyrażać swoją miłość i uwielbienie dla Boga.

Tylko przyjdź i spróbuj pobyć z nami w Chwale Boga naszego, który pragnie przez tę modlitwę dotykać Ciebie swoją wszechpotężną miłością, uwolnieniem i uzdrowieniem.