KERYGMAT

Home / KERYGMAT

KERYGMAT

To słowo pochodzi od greckich kerygma, keryssein i oznacza głoszenie, przepowiadanie. W Nowym Testamencie tym terminem określano przepowiadanie Jezusa o nadchodzącym królestwie Bożym, a także głoszenie Jego uczniów o zbawieniu, jakiego Bóg dokonał w Jezusie i o jego dostępności dla każdego, kto uwierzy, bez warunków wstępnych tzn. bez uprzednich zasług (dzisiaj najczęściej to orędzie określa się jako kerygmat). Zbawienie bowiem pochodzi od Boga i nie jest dziełem człowieka tylko darmowej, niezasłużonej łaski ofiarowanej grzesznikom. Kerygmat jest ogłoszeniem tej prawdy i przekonywaniem o jej ciągłej aktualności.

Od niego zaczynali uczniowie, kiedy szli do ludzi, którzy nie znali Jezusa, albo nie wierzyli, że jest On Mesjaszem. Kerygmat rodzi bowiem wiarę. W czasie jego głoszenia wylewa się ona na słuchaczy. Pod jego wpływem niewierzący stają się wierzącymi, zamknięci na Jezusa otwierają się na Niego i uznają za swojego Pana. Kerygmat przynosząc łaskę wiary robi miejsce w człowieku na słuchanie i przyjmowanie całego chrześcijaństwa.

Jest on początkiem relacji człowieka i Boga. Dzisiaj kerygmat jest głoszony w krajach od dawna chrześcijańskich i do ludzi, którzy są ochrzczeni i od dzieciństwa chodzą do kościoła. Kerygmat głoszony tym ludziom ich wiarę ożywia. Sprawia, że chrześcijaństwo przestaje być jedynie spełnianiem wyuczonych zasad i praktyk, a zaczyna żyć kontaktem z Bogiem. Kontaktem, w którym najważniejszą rolę odgrywa miłość Boga większa od moich grzechów i ona – a nie powinność – staje się motywacją do życia.

Kerygmat jest ogłoszeniem zbawienia dokonanego przez Boga w Jezusie. 

*****************************************************************

 1. Jest coś czego Bóg nie może – On ma do Ciebie słabość i nie może przestać Cię kochać. Bóg nadaje sens miłości, której bezmiar w Nim się zawiera i którą obdarza Ciebie bez końca.

Pragnie tylko jednego – abyś Ty dał się pokochać.

Wtedy kiedy jest Ci dobrze – bo to dobro, pokój, radość, które Cię spotyka są od Boga.

Wtedy kiedy jest Ci źle, bo wtedy pragnie wziąć Cię na kolana i przytulić do swojego serca pełnego współczucia i zrozumienia dla twoich uczuć.

Wtedy kiedy odszedłeś daleko od Niego, bo Bóg jest przy Tobie cały czas i mówi:

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. “ (Iz 54,10)

 *****************************************************************

 1. Dziś może zadajesz pytanie – A gdzie jest ta miłość, która mnie przytula, a której wogóle nie odczuwam, gdzie jest to przytulenie kiedy słyszę, że jestem zły i do niczego, gdzie jest ta miłośc kiedy choruje i nie ma dla mnie pomocy, gdzie jest ta miłość kiedy nie ma akceptacji i każdy mnie odrzuca? Dlaczego ten świat – cudownie stworzony przez Boga, stał się dla wielu ludzi piekłem?

Bóg ma dla Ciebie odpowiedź – zawarta jest w przypowieści:

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów.  Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.  Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.  Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;  już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.  Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.  A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. (Łk 15 11,21) – to jest ten problem, który oddziela Cię od Boga i Jego miłości.

Trzeba sie przyznać i stanąć w prawdzie o sobie samym –

JESTEM GRZESZNIKIEM

– ten fakt nie zmienia miłości Boga do Ciebie, ten fakt zmienia twoje nastawienie do Boga.

 *****************************************************************

 1. Bóg pełen miłosierdzia nie chce Cię tak pozostawić, On nie chce abyś się czuł zagubiony, osamotniony, z tysiącem pytań bez odpowiedzi i dzisiaj mówi do Ciebie:

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. “ (J 3 16,17)

Krew przelana przez Jezusa Chrystusa ratuje życie. Ona oczyszcz Cię z choroby samowystarczalności bez Boga. On wziął na swój krzyż wszystkie grzechy, choroby i nieprawości, poniósł za nie śmierć, choć nigdy się nimi nie zaraził. Na krzyżu umarło wszystko,  przez co Bóg nie mógł nazywać Cię swoim dzieckiem.

“On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.” (Rz 4,25)

Jezus pokonał szatana – On jest jedynym zwycięzcą! On uwalnia od grzechu i daje Ci wolność !

 *****************************************************************

4 .                Co zrobić z tą “wolnością”, którą daje Chrystus?  Dobrze wykorzystać J !

Bóg nie ingeruje w twoje życie, niczego Ci nie nakazuje, pragnie tylko abyś nie był względem Niego zimny, ani letni, pragnie twego gorącego serca, pragnie abyś Go kochał – tak jak On Ciebie, nie na 10, 20 czy 60% ale na 100%!

Weź w swoje ręce swoje zbawienie i z odwagą rzuć się w ramiona Jezusa Chrystusa. Oddaj mu swoje życie a zobaczysz, że nic nie ryzykujesz a zyskujesz całą wieczność.

DEZYZJA NALEŻY DO CIEBIE!

“Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. “ (Ap 3,20)

 Jeśli jest Ci trudno wyrazic  swoimi słowami przyjęcie Jezusa do swojego życia, to zamieszczamy poniżej krótką modlitwę oddania życia Jezusowi Chrystusowi:

 „Panie Jezu Chryste, wybieram Ciebie jako mojego Pana, i z Apostołem Piotrem powtarzam:

Ty jesteś Chrystus Boga Syn,  Zbawiciel. Tobie oddaje moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość oraz całą moją wieczność. Ty jesteś moją Prawdą ! Ty jesteś moją Drogą!  Moim Życiem i moją Miłością!

Teraz i na wieki. Amen.”

 *****************************************************************

 1. Jezus Chrystus  pragnie abyś żył w obfitości łask, dlatego posyła swojego Ducha Świętego.

To On obdarzył Cię wszystkimi darami w dniu chrztu i bierzmowania, i pragnie abyś zaczął z nich korzystać.  Wystarczy, że Go poprosisz aby był obecny w Twoim życiu, umacniał każdego dnia twoja decyzję na życie z Jezusem Chrystusem. Twoje życie nabierze pełni, podniesiesz głowę wysoko – bo jak inaczej ma chodzić Syn czy Córa Królewska – jak nie w wolności dzieci Bożych, które znają swoją wartość.

“Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. “ (Rz 8, 14 – 17)

 *****************************************************************

 1. Na koniec mamy dla Ciebie propozycje, jak wzmocnić swoje nowe życie, co robić aby jak najrzadziej upadać, gdzie szukać pomocy gdy zaczyna braknąć sił i dopadają wątpliwości.

WSPÓLNOTA – “Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” (Dz 2,42)

Bóg daje drugiego człowieka aby Cię podtrzymywał. Ci, którzy zaufali doświadczają tego nie tylko w zakresie duchowym ale i materialnym, tutaj odnajdują prawdziwych przyjaciół, bez fałszu, oczekiwań takich, którzy sami są gotowi dawać nie oczekując na zapłate czy jaki kolwiek odruch wdzięczności. Ludzi, takich po prostu – z sercem na dłoni. Poszukaj wspólnoty, która będzie odpowiadała twojemu charakterowi, bo pamiętaj – “Bóg buduje na naturze” – nic przeciw Tobie.

******************************************************************

 KERYGMAT W SŁOWIE BOŻYM

 EWANGELIA WG ŚW ŁUKASZA – rozdział 22, 23, 24 (Łk 22-24)

 MIŁOŚĆ BOŻA

 • Księga Rodzaju (Rdz) , rozdział 1 i 2
 • Psalm (Ps) 139
 • Księga Izajasza (Iz) 54, 4-10
 • Księga Jeremiasza (Jr) 31, 2-6
 • Księga Izajasza (Iz) 49, 14-16

 GRZECH

 • Księga rodzaju (Rdz) 3, 1-24
 • List Św. Jakuba (Jk) 1, 14-15
 • List 1 św. Jana (1 J) 1, 8-10
 • List do Rzymian (Rz) 3, 23
 • Psalm (Ps) 51, 1-14