Kursy

Home / Kursy

Kursy

KURS FILIP

Czy spotkałeś w swoim życiu Boga? Osobiście, twarzą w twarz? Czy rozmawiałeś z Nim? Czy jadłeś z Nim śniadanie, czy byłeś z Nim w kinie, na spacerze? Czy miałeś kiedyś niezbitą pewność, że jest, że słucha, że rozumie? Czy dotykałeś Jego szat, Jego ran? Czy ocierałeś pot z Jego ciała, a może czułeś, jak On ociera Twój pot i opatruje Twoje rany? Czy stawałeś przed Nim jak przed królem, z wrażenia nie mogąc wykrztusić słowa? Czy może z niedowierzaniem patrzyłeś, jak schyla się i z miłością całuje Twoje stopy? Czy spotkałeś takiego Boga?

A taki Bóg się w Tobie zakochał!

I to jest propozycja dla Ciebie: On sam – Jezus Chrystus!

Niezależnie od tego ile masz lat, gdzie pracujesz, jakie masz pasje, czy czujesz się szczęśliwy, czy wręcz przeciwnie – po prostu: DAJ SIĘ ODNALEŹĆ JEZUSOWI!!

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą nań jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają.

CZYM JEST KURS FILIP?

Chrześcijaństwo to nie system prawd lub zbiór praw, które trzeba wypełnić. To jest życie. Kto spotkał Jezusa i doświadczył nowości wyzwolenia, nie tylko jest inny: jest zupełnie nowym stworzeniem – jak mówi św. Paweł. Skoro w wielu chrześcijanach nie odbija się szczęście i głęboka radość człowieka, który znalazł wielki Skarb, trzeba zapytać, czy znaleźliśmy już ten Skarb.

Często zapominamy, że Ewangelia jest dobrą nowiną czyli radosnym głoszeniem czegoś, co już się wydarzyło, a mianowicie, że dokonało się już całkowite zbawienie pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi przez śmierć, zmartwychwstanie i wyniesienie do chwały wiecznej Jezusa Chrystusa. Proklamacja opiera się na radosnej wiadomości: Jezus już nas zbawił! Oczywiście nie osiągniemy pełni życia dopóki nie spotkamy Boga twarzą w twarz, ale musimy zacząć już teraz, ponieważ już jesteśmy pojednani i dzięki Krwi Chrystusa został zburzony mur, który nas oddzielał od Boga. Jezus zgładził grzechy świata. Królestwo Boże jest pośród nas. Zatem celem kursu „Filipa” jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem jako Panem i Zbawicielem, tak aby w pełni żył Ewangelią na co dzień.

KURS JAN

Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza.

Jan miał świadomość, że bycie uczniem wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii.  Kurs Jan jest to czas poznawania na czym polega bycie uczniem Jezusa. Nie takim uczniem, który po wysłuchaniu lekcji nie ma z jej treściami nic więcej wspólnego. Uczniem, który każde słowo swojego Nauczyciela chłonie całym sobą. Uczniem, który uważnie słucha słów Mistrza i z całego serca stara się wcielić je w życie. Uczniem, który pozwala się wychowywać i kształtować swojemu Nauczycielowi, nawet wtedy gdy nie rozumie stosowanych przez Niego metod.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat oraz odbyli kurs FILIP (Nowe Życie), i uczestniczą w stałej formacji we wspólnocie katolickiej. W przypadku nie spełniania tych ograniczeń decyzję o przyjęciu na kurs podejmą organizatorzy.

Celem kursu jest: odkryć, jak być uczniem Jezusa Chrystusa i budować relację z Nim

Chcesz stawać się takim właśnie uczniem CHRYSTUSA? Pełnym ufności w to, że najlepszym nauczycielem życia i miłości jest właśnie On? Poświęć te kilka dni i przekonaj się jak żyć w szkole Życia! 

KURS PAWEŁ

Święty Paweł mówił: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.

Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do Ludu Bożego, a przez bierzmowanie uzdolnieni do bycia świadkami Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego! My żyjemy wydarzeniem paschalnym, żyjemy dzięki niemu i głosimy, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata! Ewangelizować powinni wszyscy ochrzczeni poprzez swoje życie. Kościół od wieków posyła jednak do misji głoszenia Słowa swoje dzieci, które są do tej misji odpowiednio przygotowane i posiadają pieczęć Kościoła.

Chcesz głosić Jezusa, ale brakuje Tobie jako ewangelizatorowi: mocnego kręgosłupa formacji, wiedzy, jak to czynić i narzędzi do skutecznej ewangelizacji? Kurs „Paweł”  to najważniejszy kurs w programie Szkół Nowej Ewangelizacji. Pozwala na uzyskanie narzędzia, metody i doświadczenia ewangelizacji.

Kurs Pawła jest propozycją dla wszystkich, którzy pragną w sposób odważny i skuteczny przekazywać i wzniecać w innych wiarę tak jak św. Paweł. Rekolekcje te uczą jak prowadzić innych do Jezusa, aby uznali Go za swego jedynego Pana i Zbawiciela. Uczestnicy kursu poprzez nowe doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem są przygotowywani do stania się ewangelizatorami i osobami formującymi kolejnych ewangelizatorów. Zdobywają oni doświadczenie ewangelizacji indywidualnej i w grupach, w tym także ewangelizacji ulicznej, po domach lub w innej formie, w różnych miejscach i czasie

Cel: nauczyć się prostej i skutecznej ewangelizacji

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– przebyty, Kurs Filipa (Nowe Życie)

– regularne życie modlitewne i sakramentalne

– podstawowa znajomość Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu

– zapał do głoszenia Dobrej Nowiny

 KURS RUT

„…Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem”. (Rt 1,16)

Kurs ten ukazuje jak żyć powołaniem do małżeństwa, aby nasza rodzina była nie tylko zewangelizowana, ale także ewangelizująca.